Претраге

Обавезна енергетска ревизија


Етоенергетска дијагнозајеобавезносамо за велике компаније и за све енергетски интензивне компаније позване на закон.

На темуенергетска ефикасност, Законодавна уредба 102/2014, која је спровела Директива 2012/27 / ЕУ успоставио режимобавезно енергетске дијагнозеза све велике компаније и енергетски интензивне компаније. Да бисмо били јаснији, ево листе компанија за које енергетски преглед је обавезан:

 • Велики бизнис
  -Подузећа са више од 250 запослених.
  -Предузећа са прометом већим од 50 милиона евра.
  -Предузећа са буџетом већим од 43 милиона евра.
 • Енергетски интензивне компаније
  -Предузећа која користе најмање 2,4 ГВх електричне енергије или енергије која није електрична енергија.
  -Предузећа са ефективним трошковима енергије једнаким или већим од 3% промета.

Под "енергетски интензивним компанијама" подразумевамо све оне регистроване уСписак изравналног фондадве године пре него што је енергетски преглед био обавезан. Дакле, регистрован на списку Егализационог фонда који се односи на 2013. годину за обавезана предузећа у 2015. години, регистрован 2014. године за обавезна предузећа у 2016. години ... и тако даље.

Обавеза се не односи на јавне управе.

„Компаније са великом потрошњом енергије (или потрошњом енергије) које подлежу обавези енергетског прегледа, у складу са чланом 8, став 3, су компаније регистроване на годишњем списку утврђеном у ЦассиПрилагођавање за сектор електричне енергије у складу са међуресорном уредбом од 5. априла 2013. ″. За даље информације, референтно законодавство је члан 8. законодавне уредбе бр. 102 из 2014.

Обавезна енергетска дијагноза, крајњи рок

Подаци који се односе на обавезни енергетски прегледмора се послати ЕНЕА-и најкасније до 22. децембра.

Компаније које подлежу обавези мораће да изврше енергетска дијагнозасвојих биљака до 5. децембра.

Тхе обавезни енергетски прегледи мора се подносити сваке четири године.

Ко може да изведе енергетска дијагноза?

До 19. јула 2016. године, енергетске прегледе могу да спроводе све енергетске компаније, стручњаци за управљање енергијом или енергетски ревизори, чак и ако ови оператори немају акредитацију. Почев од 20. јула 2016. године, енергетски преглед могу вршити само и искључиво субјекти који су овлашћени од стране акредитованих тела, како је регулисано чланом 8, став 2 законске уредбе 102/2014.

Обавезни енергетски преглед, пренос података ЕНЕА-и

Ко мора да саопшти податке који се односе наенергетска дијагноза?
Према закону, оператер није тај који врши пренос податакаанализа енергије, али законски заступник компаније која подлеже обавези.

Подаци прикупљени помоћуенергетска дијагнозамора се послати ЕНЕА-ом е-поштом, на одређену адресу "[емаил заштићен] ". Касније ће компаније подложне обавези енергетског прегледа моћи да прослеђују податке путем веб платформе коју је посебно поставила сама ЕНЕА.

Шта се догађа ако компанија не пошаље податке ЕНЕА и не поштује обавезу енергетског прегледа?

Компаније подлежу обавези које не извршавају енергетски преглед у року фиксне, суочиће се са новчаном казном утврђеном чланом 16. став 1. законске уредбе 102/2014. Кажњена компанија ће и даље морати да се подвргне обавези енергетског прегледа и да анализу достави ЕНЕА-и у року од шест месеци од саме казне.

Предузећа која не водеенергетска дијагнозаказниће се новчаним казнама од 4.000 до 40.000 евра. Важно је запамтити да су предвиђениновчане казнетакође за компаније које водеенергетска дијагнозаали не у складу са одредбама члана 8. став 1. У овом случају новчана казна се креће од 2.000 до 20.000 евра.

Према подацима добијеним од ЕНЕА, 106 компанија до сада је испунило обавезу енергетског прегледа. Већина су то индустрије са претежним бројем компанија које послују у сектору пластичних материјала, у прехрамбеном и папирном сектору. Од 20. јула 2016. године, енергетски преглед се сматра погодним ако га проводе овлашћене енергетске компаније, сертификовани енергетски ревизори или ИСПРА.


Видео: Palić 2017 - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava (Октобар 2021).