Претраге

Фотонапонски систем у Италији, извештај за 2014. годину


ПремаИзвештај о соларној енергији 2014,фотонапонски у Италијибележи преко 550.000 оперативних постројења са кумулативним капацитетом, на крају 2013. године, од 17,9 ГВ. Премаподаци о фотоволтаици у Италији, у последњих годину дана нова постројења капацитета 1,45 ГВ прикључена су на електричну мрежу, од тога 21% дају постројења која нису имала користи од фотонапонски.

Фотонапонски у Италији 2014Извештај
ТХЕподацинафотонапонски у Италијиобјављени су у шестом издањуИзвештај о соларној енергији 2014, коју је креирала Енергетска и стратешка група Политецницо ди Милано. Када је у питању фотонапонски у Италији, на 550 хиљада постројења која су већ обухваћена извештајем, са укупним капацитетом од 17,9 ГВ, морамо додати још 577 МВ постројења која су већ подстакнута крозРачун за енергијуа који ће морати да ступе на снагу до маја 2014. године.

Раст забележен у секторуИталијански фотонапонски39 посто се може приписати стамбеном сегменту који карактерише велики удео (око 36 процената) не-стимулисаних биљака. Уместо да користе фотонапонске подстицаје са енергетског рачуна, приватници су задовољни пореским одбитком као алатом за подршку за пост-подстицајна улагања.

Тренд раста стамбених и индустријских величина исти је већ истакнут у 2012. Тржиште фотонапонски у Италији види ширење малих и средњих постројења за вођење инсталација захваљујући „индиректним“ подстицајним мерама као што су поменуте пореске олакшице и размена на лицу места, поред веће лакоће прибегавања самопотрошњи.

Постројења великих димензија (са капацитетом већим од 200 кВ) су прерогатив индустријског сегмента и бележе врло спор раст услед тежег постизања високог нивоа самопотрошње који може надокнадити недостатак прибегавања -размена места.

Фотонапонски у Италији 2014, Процене
За 2014. годину процењено је тржиште величине 1 ГВ, дато за 50 процената, системима резања за становање. Уместо тога, око 40% тржишта чиниће комерцијална и индустријска постројења којима ће циљ бити да добију удео у самопотрошењу близу 80 процената. Маргиналну улогу играће секторсоларне електране, углавном од пројеката који су већ развијени и који, међутим, нису имали приступ подстицају. Постоје прогнозе заИталијанско тржиште фотонапонских систематакође за период 2015-2020. који бележи раст, поред инсталираног капацитета, и у технолошком смислу: системи за складиштење ће се ширити (почев од друге половине 2015) и могло би доћи до промене тренда у погледу величина. Почев од 2015. године, прогресивно, могли смо да видимо раст величина. Више од 50 посто тржишта фотонапонски може се састојати од комерцијалних и индустријских величина због ширења ефикасних корисничких система.

Кинески фотонапонски систем у Италији
Кина је лидер годишњих италијанских инсталација које су 2013. удвостручиле инсталирани МВ у односу на претходну годину. У процентима, то значи 31 проценат фотонапонски инсталиран у Италији, кинеске је производње.Видео: Selo Bušević do struje samo preko solarnih panela (Децембар 2021).