Претраге

Делегирање пореза и еколошко опорезивање


Усвојити а еколошко опорезивање то значи усмеравање тржишта ка одрживим начинима потрошње и производње. У овом правцу иде фискална делегација 2014. којим је Парламент овластио Владу да уведе нове облике опорезивање енергије и животне средине (Члан 15 фискална делегација) са сврхом, коју читамо у тексту, од „Допринети ширењу и иновацијама технологија и производа са ниским уделом угљеника и финансирању одрживих модела производње и потрошње“.

Ефикасност фискална делегација то зависи од реда закона о владиним уредбама, и овде започиње друга игра, али постоје услови за нешто занимљиво, а више је и на путу у непореским питањима.

У еколошкој вези са Законом о стабилности, еквиваленту старог закона о финансијама, а Одбор за природни капитал (за шта се надамо да није уобичајени „скуп појава“) и а Каталог штетних и повољних еколошких субвенција. Пуно ствари, да видимо.

Еколошко опорезивање то такође и пре свега значи смањење пореза на доходак, посебно на рад који генерише зелена економија. Не би било ништа чудно, заиста би било сасвим нормално да се то ради и у Италији, с обзиром да је ствар предмет ревизије Европске директиве о опорезивању енергије. Ето еколошко опорезивање, коју ћемо све чешће чути, стога је сасвим нормална ствар и са фискална делегација Италија се сврстава међу земље у којима су папири (за сада само папири) у реду.

Европска комисија је такође недавно представила студију која наглашава позитивне утицаје једне од њих реформа еколошког пореза у 12 држава чланица, укључујући Италију. Резиме анкете је да мере од еколошко опорезивање усвојени на европском нивоу корисни су како за побољшање ефикасности еколошких политика, тако и за ублажавање пореског оптерећења на рад и предузећа. У истом смеру иду и предлози које је Национални савет зелене економије дао влади за семестар Европског савета под италијанским председавањем започет у јулу.Видео: Гојковић: Велики значај регионалне сарадње у области културе током пандемије (Јануар 2022).